Vision

Samlade predikningar utifrån äldstekårens tankar om församlingens vision:

  1. Karismatiska, bibelförankrade möten som speglar vår mångfald
  2. Socialt och evangeliskt arbete
  3. Lärjungaskap
  4. En församling för alla generationer, språk, kulturer och folk
  5. Ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv

Årsmötespredikan: ”Framåt”, predikan från Fil 3:12-16 av pastor Christian Mölk – 8 jan 2023

Visionspredikan 1: ”Öppnade ögon”, predikan från Markus 8:22-26 av pastor Christian Mölk – 5 feb 2023

Visionspredikan 2: ”Som får bland vargar”, predikan från Matt 10:16 av pastor Christian Mölk – 16 april 2023

Visionspredikan 3: ”Lärjungaskap”, predikan av pastor Elin Elg – 26 mars 2023

Visionspredikan 4: ”Guds rikes kultur”, predikan av pastor Elin Elg – 8 okt 2023

Visionspredikan 5: ”En församling för alla kulturer och generationer”, predikan från 1Pet 2 av pastor Elisabet Åström – 15 okt 2023

Visionspredikan 6: ”Alla folk”, predikan från Matt 28:18-20 av pastor Roine Åkerblom – 10 dec 2023

”Ordets görare”, predikan från Jak 1:22 av pastor Christian Mölk, Roine Åkerblom, Elin Elg och Elisabet Åström – 14 jan 2024