Gudstjänster

Våra gudstjänster kännetecknas av sång och musik, inspirerande undervisning från Bibeln, möjligheter till bön och förbön, samt gemenskap vid fikat. Våra gudstjänster tolkas till andra språk och vi har parallella barnaktiviteter under gudstjänsttid.

Under gudstjänsten tar vi ofta upp en kollekt till församlingens verksamhet. Vår verksamhet finasieras av gåvor och den som vill kan då bidra genom att stoppa en peng i kollektboxen som passerar. Gåvorna är helt frivilliga och du behöver inte känna dig annorlunda om du inte ger något då många av våra trogna gåvogivare gör det via bankgiro och inte i kollektboxen.

Söndagar kl. 11.00 är du välkommen till vår kyrka

Efter gudstjänsten samlas vi kring fikaborden för gemenskap. Vi serverar då en enkel fika, vanligtvis kaffe/te/saft, bulle och en kaka. Priset är satt lågt för att alla ska känna möjligheten vara med i vår gemenskap, 10 kr för vuxna och 5 kr för barn (första gången du besöker oss bjuder vi dig).

Parallellt med gudstjänsten samlas barn i åldern 4-13 år till Söndagsskola.