PINGSTRÖRELSEN

Pingströrelsen är ett av de kristna samfunden i Sverige med ca 83 000 medlemmar i ca 470 församlingar. Vi delar med alla andra kyrkor tron på Gud Fadern som skapare, Jesus Kristus som vår frälsare, död och uppstånden för oss, och på den Helige Ande som livgivare och förnyare. Pingströrelsen är baptistisk och förkunnar och praktiserar dop av människor som själva hört och kommit till tro på Jesus som sin frälsare.

Pingströrelsen kännetecknas av en stark betoning på behovet av att uppleva den Helige Andes kraft i sitt liv. Denna kraft får dock aldrig bli enbart en känsloupplevelse, utan kraften skall omsättas i handling. Därför kännetecknas Pingströrelsen också av en stark missionsiver och ett socialt engagemang för utslagna människor. Vårdandet av det egna inre livet går hand i hand med ett aktivt samhällsengagemang.

Pingströrelsen är del av en världsvid rörelse som har ca 150 miljoner medlemmar.

 

Läs mer om Pingströrelsen på http://www.pingst.se