Integration och undervisning i svenska

Pingst Härnösand vill vara en öppen kyrka, en mötesplats där alla kan känna sig välkomna, oavsett bakgrund, språk eller tro. Många människor från olika delar av världen har kommit till vår kyrkan, något vi gläds över och som har satt sin prägel på verksamheten.

Ett uttryck för vår internationella karaktär är den svenskundervisning som ges på tisdagskvällar på vårt språkcafé, en mötesplats särskilt för asylsökande men också för de som fått uppehållstillstånd.
Undervisning sker klockan 18-20 av erfarna pedagoger på olika nivå, från nybörjarsvenska till mer avancerad nivå med samhällskunskap.
Föräldrar kan ta med sig sina barn till språkundervisningen. Barnen har en egen samling med ledare från församlingen samtidigt som svenskundervisningen pågår.
Tisdagskvällarna i Pingst Härnösand handlar inte bara om svenska språket och samhällsinformation, utan är också en värdefull plats för mänskliga möten och vänskap. Alla bjuds på fika.

Pingst Härnösand arbetar även i olika projekt och samarbeten med andra samhällsaktörer för integration. Vi är aktiva i ett nationellt nätverk för integration, Pingst integration