Pingstkyrkans vision är: ”Vi vill vara en församling – som är internationell och har ett globalt engagemang”

Internationellt arbete

Pingstkyrkans internationella arbete bedrivs i olika delar av världen inom de två huvudområdena, socialt och evangeliserande arbete. Vi ser dessa två huvudområden som en grund för vårt internationella uppdrag utifrån Bibelns missionsbefallning. (Matt. 28:20)

Pingstkyrkans internationella engagemang fokuseras på arabvärlden i samverkan med Action Ibrahim, IBRA Media samt TV Inter med fokus på Arabiska halvön genom katastrofinsatser och yrkes-, miljö- och demokratiutbildning, främst i Jemen. Genom församlingens internationella arbete har vi kontakt med länder som Jemen, Kongo, Haiti,Tanzania mfl.

Läs mer om: IBRA Media

Socialt arbete

Utgångspunkten för vårt sociala arbete är: ”Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon”. Vi vill genom bland annat katastrofinsatser finnas där behoven är som störst i samverkan med Mitt Norden Biståndscenter – Erikshjälpen Secondhand.

Några exempel på socialt arbete och katastrofinsatser är:
* HIV bekämpning i Kongo
* Katastrofhjälp Västafrika
* Torkan på Afrikas Horn
* Trädplantering i Tanzania
* Jordbävningskatastrof i Haiti och Nepal
* Solcells-lampor till Panzi-sjukhuset, Kongo
* Katastrofinsatser i Jemen

Mission

Evangeliserande arbete

Missionsbefallningen är utgångspunkt för vårt evangeliserande arbete och finansieras genom frivilliga gåvor/kollekter.
Några exempel på evangeliska insatser är:
* Bibelöversättning
* Mediaproduktion för radio, TV och sociala medier
* Delansvar för IBRA Medias utbildnings- och fortbildningsarbete.
* Ledarträning

Läs mer om: Institutet för bibelöversättning

Stipendier

För att öka intresset för vårt internationella arbete finns möjlighet att söka stipendier som möjliggör studiebesök eller praktiskt arbete främst i utlandet.

Några exempel på stipendier är:
* Praktik på barnhem på Sri Lanka
* Praktik på skola i Tanzania
* Radio- och TV produktion på Cypern

Frågor

Om du vill ha mer information om vårt internationella arbete kontakta vårt missionsråd.