Växthus

Vi önskar vara ett växthus för människor som får chans att växa hos oss. Genom ett samarbete med kommunen har flera personer fått anställning eller praktik med placering hos oss på Pingstkyrkan och Parkaden Möten & Konferens. Vi gläds över att se hur personer växer och tillägnar sig nya kompetenser som blir till nytta framåt i livet.