Hemgrupper

Vad är en Hemgrupp?

* En integrerad del av vår verksamhet
* En mötesplats mitt i vardagen
* En plats för gemenskap
* En plats för samtal om olika frågor
* En plats att dela glädje och sorg
* En plats för bön, förbön och bibelsamtal

Vilka får vara med?
* Alla som önskar

Hur kan en Hemgrupp se ut?
* Ungdomsgrupp
* Seniorgrupp
* Grupp med blandade åldrar och nationaliteter
* Småbarnsfamiljer

När träffas hemgruppen?
Allt utifrån gruppens eget önskemål…
* Varje vecka
* Varannan vecka
* En gång i månaden.
* Dagtid / kvällstid
* Under veckan eller på helgen

Vad är tanken?
* Gemenskap
* Att vårda varandra
* Att växa i tro.

Är du intresserad av att komma med i en Hemgrupp?

Kontakta då oss i ledningsteamet
Carin Lindgren
Ingela Wikström
Sara Åkerblom
Micaelh Engwall
Chantal Binua


Michael Engwall “Den lilla gruppens betydelse” – 24 januari 2016