Främlingsvänlig

Främlingsvänlig

Främlingsvänlig är ett Bibelstudium på 155 sidor om vad Bibeln säger om främlingar, flyktingar och invandrare.

Bland annat kan du läsa om:

  • Hur Gud skapade människan till en migrant
  • Hur man omvandlar sin fiende till vän
  • Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget att älska främlingen och gå ut till alla främmande folk
  • Vad en främling i ett främmande land bör göra i sitt nya samhälle
  • Den främlingsvänliga församlingsledaren

Främlingsvänlig ges ut av Pingst Härnösand i samarbete med Pingst FFS.