Video

Video

Livestreamad gudstjänst

Kommande söndagar kommer vi att klockan 11:00 sända våra gudstjänster live via internet.

Senaste predikan

Mark 5:1-20 - Jesus vs Legion

Att lita på Gud när du inte har kontroll

Apg 8:1-8 - Filippus i Samaria

Markus 7, 8 & 10 - Jesus helar

SVT-Gudstjänst Tema: Integration

SVT-Gudstjänst Tema: Barn

Joh 15:1-10 - Kristus är vinstocken

Ge som gåva det ni fått som gåva

Påskveckan

Dövkyrkan

Skapad i Guds avbild

Matt 5:38-39 – Vänd andra kinden till

Lukas 19:28-40 – Jesu intåg i Jerusalem

1 Sam 22:1-5 – Adullams grotta

SVT-Gudstjänst Tema: LP

SVT-Gudstjänst Tema: Dövkyrkan

Joh 3:16

Ords 3:9 - Givande

Bibelstudium med Pastor Christian Mölk