Koordinator

Nu har Du chansen – att söka ett jättespännande uppdrag!

Härnösands Pingstförsamling är en dynamisk församling med c:a 330 medlemmar – i alla åldrar! Till vår kyrka belägen på Ådalsvägen 15 i Härnösand kommer många besökare – inte minst till våra gudstjänster – vilka  emellanåt samlar besökare  från ett 10-tal olika nationer. Fastigheten innehåller förutom kyrka,  en konferensanläggning – Parkaden i Härnösand AB. Sammantaget gör detta att vi har förmånen att få välkomna många, många  besökare varje vecka  till vår kyrka- och konferensanläggning där orden ”Välkommen hem” möter alla som besöker oss!

Vi i Härnösands Pingstförsamling bedriver sedan ett antal  år ett omfattande  integrationsarbete. Utifrån en av oss upprättad, och nu – av Länsstyrelsen i Västernorrlands län – godkänd projektplan kommer vi att erhålla  medel för tidiga insatser för asylsökande. Vi planerar därför att tillskapa en ny Samlingspunkt  – en ”oas” – för asylsökande. Inom ramen för den nya Samlingspunkten planeras  aktiviteter som exempelvis en hälsohörna, IT-hörna, lekhörna resp. syhörna. Därtill kommer biljard- resp. bordtennis att erbjudas besökarna samt givetvis fika. Ett mycket viktigt inslag i verksamheten utgörs också av fortlöpande kunskapsförmedling!

Till vår vidareutvecklade integrationsverksamhet, nya Samlingspunkten, söker vi nu en Koordinator – ”en spindel i nätet” – för att leda- och inte minst, tillsammans med våra besökare och en styrgrupp, vidareutveckla denna vår angelägna verksamhet.

Kort uppdragsbeskrivning: Som ”spindel i nätet” är Du den som skapar en välkomnande atmosfär och trivsam miljö vid nya Samlingspunkten. Du planerar för genomförande av  tematiska föreläsningar med fokus på  exempelvis teman som Barnkonventionen, demokrati, hälsa, jämställdhet, kvinnors- och mäns rättigheter- och skyldigheter i Sverige. Sammantaget är Du  den som ”håller ihop” den dagliga verksamheten vid nya Samlingspunkten.

Arbetsvillkor: Uppdraget är tidsbegränsat fr o m 2019-08-01 t o m 2020-05-31, deltid 50 % med arbetstid måndag – fredag, kl. 12. 30 – 16.30. Vi tillämpar- och erbjuder individuell lönesättning.

Kvalifikationer: Du är flexibel, har en god samhällskunskap, är omvärldsorienterad och viktigast av allt: Inriktad på att coacha- resp. stötta  andra människor och i synnerhet, nyanlända. Du ser möjligheter och självfallet – respekterar och står för allas lika värde.

Kort sagt. Du ställer upp för andra men ”tar inte över” och kan samtidigt hjälpa till- och identifiera nya lösningar, inte minst genom samverkan med andra aktörer inom det offentliga- såväl som inom det civila samhället. Vi förutsätter att Du delar vår värdegrund – den kristna tron – och att Du är drogfri. Vi förutsätter vidare att Du har körkort.

Vill Du veta mera? Varmt välkommen att kontakta Christian Mölk, pastor & föreståndare i Pingstkyrkan Härnösand, email christian@harnosand.pingst.se, tel. 0708/74 69 94 alt. projektledare Lennart Moberg, tel. 070/19 16 875.

Välkommen med Din Intresseanmälan och Ditt CV! Detta  uppdrag  passar kvinnor- såväl som män. Du som bedömer Dig uppfylla de ställda kvalifikationskraven är varmt välkommen att sända in Intresseanmälan jämte CV. före 2019-05-31 till: Härnösands Pingstförsamling, Ådalsvägen 15, 871 52 HÄRNÖSAND. OBS! Märk Ditt kuvert med ”Ansökan – Koordinator”

Välkommen med Din Intresseanmälan och CV!