Corona

För att underlätta informationsspridning från Pingst Härnösand ex. under Covid-19, kan du lämna dina kontaktuppgifter. Vi kan därmed enklare skicka ut information som snabbt behöver komma ut.

>>> Klicka här för att öppna formuläret för att lämna dina kontaktuppgifter <<<

På grund av coronapandemin gäller från och med 9 februari följande rekommendationer i Pingst Härnösand:

  1. Det finns inte längre något deltagartak, så nu får alla som vill komma på våra samlingar.
  2. Tvätta och/eller sprita händerna när du kommer till kyrkan.
  3. Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
  4. Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
  5. Inför 2022 har vi tillsammans tagit ett steg i tro med en budget som mer liknar år 2019, ”ett vanligt år”. Beräknad på ökade insamlade medel än 2020. Därför uppmuntrar vi er alla att ge troget, även när ni inte deltar på gudstjänsten i kyrkan. Använd gärna bankgiro (461-3519) och swish (123 691 90 47) för ett regelbundet givande. Då kan vi tillsammans genomföra det som är planerat för året. Tack för det du bidrar med!

Här hittar du mer information:

Pingströrelsen och coronapandemin

Regeringens arbete med coronapandemin

Folkhälsomyndighetens samlingssida

Länsstyrelsens information om coronaviruset

Välkommen att vara med på digital gudstjänst söndagar klockan 11:00 via TBN Play eller vår Facebook-sida Pingst Härnösand.

Sveriges Kristna Råd och coronaviruset